Asakusa, Tokyo

this is an old apartment room where i used to live. Asakusa, Tokyo

\2800/month

 

a Birds shop in Asakusa,Tokyo@

Fukagawa, Tokyo

Hokkaido

 

Okinawa, Ishigaki island

 

Shinjuku, Tokyo

 

 

Close

 

{